O nás

Společenství rotariánů – příznivců námořního jachtingu v RI Distriktu 2240

Ačkoliv je RI Distrikt 2240, kopírující hranice bývalého státu Československo, oblastí vnitrozemskou a bez výrazných námořních tradic, obliba sportovního i rekreačního námořního jachtingu v posledních letech významně vzrostla.

Není divu, že i mezi ryzími „suchozemskými“ rotariány RI Distriktu je bezpočet zapálených fanoušků plavby na moři a také těch, kteří touží získat zkušenost pod plachtami námořní kajutové plachetnice.

Pro tyto rotariány je určen projekt „Rotary Sailing Week“ (www.facebook.com/rotarysailingweek). Základní idea není nijak převratná – jedná se klasické setkání rotariánů z různých klubů RI Distriktu 2240 v průběhu jednoho týdne mimo hranice Distriktu na jadranském pobřeží a ostrovech.

První ročník se uskutečnil v roce 2011 v Chorvatsku na Jadranu. Od té doby jeho popularita mezi rotariány – jachtaři roste, což dokazuje každoroční uspořádání a zvyšující se počet zúčastněných lodí a posádek. Bohužel letošní ročník RSW 2020, který se měl uskutečnit na konci května  v severozápadní oblasti Jadranu, jsme museli zrušit z důvodu koronavirové  pandemie.

Úspěch a obliba projektu RSW přirozeně vyústila ve snahu začlenit distriktní fellowship námořních jachtařů do mezinárodní jachtařské rotariánské organizace IYFR (www.iyfr.net). Po nezbytných administrativních krocích vyžadovaných českou a slovenskou legislativou byl v březnu 2014 v Olomouci založen Spolek „Czech and Slovak Rotary Fleet“. Následně se uskutečnil slavnostní charter flotily 30. ledna 2015 v Opavě. Charta flotile „Czech and Slovak Rotary Fleet“ byla udělena nejvyšším představitelem IYFR – International Commodore Sergio Santi. K naší velké radosti se kmotrem naší flotily stal pan Richard Konkolski, ikona československého i světového jachtingu. Z Polska přijeli vážení hosté – přátelé z flotily Gyžicko, bez kterých by ta naše flotila téměř jistě nevznikla. Historicky prvním Fleet Commodore se stal Honza Chalupa z Rotary klubu Ostrava, který zároveň stál u zrodu projektu Rotary Sailing Week.

[Fotogalerie Charter]

Do budoucna je ambicí českých a slovenských rotariánů – jachtařů pokračovat v pravidelné každoroční organizaci RSW, dále pak uspořádat alespoň jedenkrát ročně setkání členů flotily a jejich přátel „ve vnitrozemí“, kde se vyhodnotí uplynulá jachtařská sezóna a projednají se plány na sezónu budoucí. Členství flotily v IYFR zároveň naskýtá možnost vzájemných kontaktů s podobně spřízněnými rotariány i mimo RI Distrikt 2240, což je naplnění základních rotariánských ideí.

Nejvyšším představitelem naší rotariánské flotily je komodor (angl. Fleet Commodore) s dvouletým funkčním obdobím.
Postupně tuto funkci zastávali:
         Jan Chalupa, RC Ostrava (2014,2015,2016)
         Jano Babic, RC Banská Bystrica Classic (2016,2017,2018)
         Martin Pešat, RC Ostrava (2018,2019,2020)
V současné době je Fleet Commodore:
         Radoslav Simon, RC Bratislava (2020,….)